عایق حرارتی – صنعتی نسل جدید EX 200

توصیف EX 200 بصورت سرد اعمال می شودو به عنوان عایق حرارتی – صنعتی برای کلیه سطوح بکار می رود.
سطوح قابل اجراEX 200 مناسب جهت سطوح هر نوع فلز بوده و به راحتی قابل اجراست.
مزایاEX 200 پس از خشک شدن نهائی در محدوده دمائی °C ۲۰– تا°C ۲۰۰+ قابل استفاده بوده و به شرایط
مختلف آب و هوائی، مقاوم و سازگار با محیط زیست است.
EX 200 خاصیت ارتجاعی خود را در محدوده دمایی ذکر شده حفظ کرده و باعث عدم ایجاد ترک در سطح عایق میگردد.
شرایط اعمالEX 200 به سهولت قابل اجرا بوده و میتوان آنرا با وسایلی نظیر قلم مو،دستگاههای پاشش،دستگاه ایرلس airless) ( و … که بهترین حالت را ایجاد مینماید، اعمال نمود.
توضیحاتEX 200جایگزین بسیار مناسبی به جای پشم شیشه ، پشم سنگ ، الیاف سرامیک ، الاستومری ، پلی یورتان و … و کاربرد بسیار مناسبی جهت استفاده در تولیدات پکیج خانگی – پکیج صنعتی – ابگرمکن گازی و برقی – گاز فردار خانگی و صنعتی – لوله – مخازن و … دارد.
مشخصات فنی
ویسکوزیته بر حسب mPas در دمای ۲۵ درجه : ۲۰۰۰ ± ۱۲۰۰۰
رنگ ظاهری : رنگی
وزن مخصوص برحسب g/cm³ در دمای Cº ۲۵ : در حدود ۱۵/۱
زمان انبار داری : در ظروف در بسته اولیه به مدت ۱۲ ماه
شرایط نگهداری : از سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیری نمائید
نوع حلال : آب
بسته بندیدر ظروف با وزن خالص ۴ ، ۱۰ و ۵۲ کیلوگرمی قابل تحویل است .

کاهش دما از +۲۰۰ درجه به زیر +۷۰ درجه